Deprecated: Creation of dynamic property finanse::$_comm is deprecated in /home/iryna/ftp/oszczednydom.org.pl/system/myapp/controllers/finanse.php on line 4
Oszczędny Dom
www.oszczednyDOM.org.pl

Budujemy domy pasywne i energooszczędne
z certyfikatem

PROFESJONALNY  PROJEKT

to klucz sukcesu. Gusta i modne trendy są zmienne w czasie, a nasz dom pozostanie takim jak, zaprojektujemy go na początku.

PROFESJONALNY PROJEKT

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH

 Standardy budynków pasywnych zostały określone na początku lat dziewięćdziesiątych w niemieckim Darmstadt. Zużywają około 90% mniej energii od budynków standardowych. Projektowanie tak precyzyjne wymaga specjalistycznego narzędzia. Dlatego na potrzeby budynków pasywnych zostało stworzone dedykowane oprogramowanie. Aktualnie jest już dostępne w języku polskim, włącznie z danymi klimatycznymi dla naszych stref.

 Zostały tu uwzględnione wszystkie istotne elementy budynków pasywnych. Pakiet prowadzi projektanta i wymusza precyzyjne wprowadzanie wszystkich niezbędnych informacji. Budynek rozpracowywany jest w najmniejszych detalach, włącznie z otoczeniem i wyposażeniem.

Dużym ułatwieniem jest pierwsza zakładka (rysunek obok), która na bieżąco pokazuje wynik obliczeń oraz warunek spełnienia wymogów pasywności. Dzięki temu zmieniając dowolny parametr w projekcie możemy jednocześnie sprawdzać, jaki ma to wpływ na końcowy wynik. Uwzględniane są najważniejsze wymogi energetyczne oraz szczelności budynku. Na tym etapie zakłada się, że szczelność budynku jest zachowana.

 Projekt zaczyna się od wstępnej koncepcji połączonej z obliczeniami w PHPP. Na tym etapie określa się wiele istotnych parametrów takich jak: możliwości zabudowy działki, kąt odchylenia od kierunku N, itp. Wstępna pozytywna ocena będzie podstawą dla projektu budowlanego. Proszę zauważyć bardzo istotny szczegół. Architektura budynku pasywnego musi się dostosować do zaleceń doradcy energetycznego. Przy standardowym podejściu do projektowania, to architekt narzuca strukturę budynku, a instalatorzy projektują później instalacje. Jest to niestety częsty konflikt na tym etapie, ponieważ jest to układ bardzo nietypowy. Mówimy tu o tzw. zintegrowanym projektowaniu, gdzie ostateczna bryła jest poprzedzona warunkami brzegowymi wynikającymi z wymagań energetycznych.

 

 W dalszej kolejności określane są pozostałe parametry. Dla przegród określany jest kąt nachylenia względem zenitu, następnie rodzaj gruntu, ewentualne podpiwniczenie oraz rodzaj izolacji płyty fundamentowej. Są tu również określane przekroje wszystkich przegród, sprawdzanie współczynników dla przegród złożonych oraz o kształcie klina. Określane są również liniowe mostki cieplne, rodzaj okien, typ szklenia i sposób montażu okien. Wszystkie te dane musimy wprowadzić dla każdej przegrody z osobna. Jednym z dość znaczących źródeł ciepła dla budynków pasywnych jest promieniowanie słoneczne. Stąd duże znaczenie tego źródła w całkowitym bilansie ciepła. Aby dokładnie przeanalizować kąt padania promieni słonecznych i możliwy zysk, musimy szczegółowo zbadać ewentualne zacienienie poszczególnych okien. W pakiecie PHPP jest do tego celu specjalna zakładka. Na rysunku obok i poniżej widać, jakie przypadki są rozpatrywane. Uwzględniamy zarówno zacienienie budynku poprzez elementy jego otoczenia, jak i zacienienie wynikające z budowy elementów budynku takich jak: balkony, krawędzie zacieniające, krawędzie okien itp. Efektem jest dość mozolna praca, której nie można uprościć. Aby jednak można było zakończyć prace obliczeniowe, musimy podać planowaną ilość mieszkańców oraz ilość, rodzaj i sposób użytkowania wyposażenia w sprzęty AGD i RTV. W domach pasywnych te elementy wymiernie wpływają na bilans energetyczny budynku. 

 Po wykonaniu koncepcji dla budynku, możemy przystąpić do projektu budowlanego. Określamy tu wiele szczegółów, funkcje, zakres przyszłych prac instalacyjnych, określamy zapotrzebowanie na media oraz zapotrzebowanie kubaturowe na urządzenia. Ostateczną wersję projektu budowlanego przeliczamy ponownie w pakiecie PHPP i sprawdzamy zgodność wyników. Jeżeli wciąż uzyskujemy pozytywny wynik to nasz projekt może być uznany za projekt budynku pasywnego.

 Aby uzyskać certyfikat domów pasywnych, należy te obliczenia skonsultować w PIBP i zorganizować wykonawstwo tego budynku szczegółowo wg projektu. Po zakończeniu stanu surowego zamkniętego wykonujemy testy szczelności. Najczęściej na tym etapie jest wiele nieszczelności, które musimy wyeliminować. Po zakończeniu tych prac, możemy kontynuować budowę domu. Ostatni test szczelności jest wykonywany na gotowym budynku i ma jednoznacznie udowodnić dokładność wykonanych prac.

Taka procedura może zakończyć się wydaniem certyfikatu domów pasywnych. Certyfikat jednoznacznie potwierdza zużycie energii przez budynek oraz jakość wykonanych prac. Tylko budynki z takim certyfikatem mogą być nazywane budynkami pasywnymi.

 

 

 

 

 

 

 

Budowa własnego domu może okazać się najtrafniejszą decyzją w naszym życiu. Nabywając grunt stajemy się jego właścicielem na nieograniczony czas. Na całym świecie z każdym rokiem wzrasta wartość ziemi i działek budowlanych. Podobnie jest  i będzie w Polsce.

Juz od 2013r., budując  energooszczędny dom będzie można uzyskać 30 tys zł dopłatę, a dla domu pasywnego nawet 50 tys zł. Końcowa kwota dopłaty uzależniona będzie od standardu energetycznego domu. Na wysokość dopłaty nie będzie miała wpływu powierzchnia domu i koszt budowy. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej od 2020r. będziemy mogli budować wyłącznie domy energooszczędne lub pasywne. Szczegóły ilutruje m.in. Dyrektywa 2010/31/UE z 19.05.2010r. oraz Rozporządzenie KE 244/2012 z 16.01.2012r. Wynika z nich, że po 2020r. będzie można budować wyłącznie domy  "o niemal zerowym zużyciu energii". W praktyce oznacza to, że planując budowę domu warto i należy zdecydować sie na dom energooszczedny, który spełni wymogi UE. Inne domy (budowane wg obecnie stosowanych w Polsce norm energetycznych), po 2020r. mogą stracić znacznie na wartości i być trudniejsze do zbycia.

Dyrektywa UE zobowiązuje do wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji jakości energetycznej budynków. Koszt budowy domu energooszczędnego jest o, co najmniej 15% (a pasywnego o 30%) wyższy od standardowego. W praktyce oznacza to o min. 100 tys. zł wyższe nakłady.  Dom pasywny zużywa jednak zaledwie 15 kWh na m/kw. w ciągu roku, podczas gdy "zwykły" dom spełniający obowiązujące w naszym kraju normy, powyżej 105 kWh na m/kw. Korzyścią są znacznie niższe koszty ogrzewania i docelowo dopłata Skarbu Państwa (jeśli wejdzie w życie od 2013r.)

Planując budowę domu należy już teraz postawić na energooszczędność. Niskie zużycie energii potwierdzone certyfikatem energetycznym podniesie również atrakcyjność i docelową wartość rynkową budowanego domu. Tym samym dom energooszczędny to również inwestycja i pomnażanie posiadanego kapitału. Do określania potrzebnego budżetu

pomocna będzie nstp. lista kontrolna:  

 1. Działka:
  1. Prowizja za pomoc w jej wyszukaniu
  2. Koszty zakupu i wymagane opłaty skarbowe i notarialne
  3. Doprowadzenie mediów i dojazdu
  4. Ogrodzenie i zagospodarowanie
  5. Ekspertyza geologiczna gruntu
 2. Koszty pozyskania finansowania (wycena dla banku, prowizja bankowa, ubezpieczenie niskiego wkładu, etc..)
 3. Budowa:
  1. Doradztwo przy wyborze projektu, technologii budowy i generalnego wykonawcy
  2. Zakup projektu
  3. Wytyczenie fundamentów
  4. Pozyskanie pozwolenia na budowę i doprowadzenia mediów
  5. Kierownik budowy/inspektor nadzoru
  6. Ubezpieczenie OC za szkody na budowie
  7. Ubezpieczenie majątkowe budowy
  8. Gwarancja na realizację budowy z kontem powierniczym
  9. Ubezpieczenie od roszczeń z tytułu rękojmi do 3 lat
  10. Budowa domu do stanu developerskiego
  11. Test szczelności (blower-door-test)
  12. Wykończenie pod klucz wg wybranego pakietu (standardowy, podwyższony)
  13. Odbiór do użytkowania
 4. Urządzenie ogrodu
 5. Parapetówa :) jako opcja premium

 

Budowa domu energooszczędnego -krok po kroku 

 1. Rezerwacja terminu bezpłatnej konsultacji z doradcą budowlanym i bankierem (zadzwoń 0 663 077 077 lub wyślij formularz kontakt)
 2. Konsultacje z udziałem rodziny inwestora -około 1 mc
  1. Ocena potrzeb wszystkich członków rodziny –inwestor&doradca budowlany
  2. Ustalenie niezbędnego budżetu i ocena zdolności kredytowej –inwestor& bankier
  3. Wybór projektu i generalnego wykonawcy –inwestor&doradca budowlany-architekt generalnego wykonawcy
 3. Podpisanie umowy na roboty budowlane –inwestor&generalny wykonawca
 4. Pozyskanie pozwolenia na budowę-około 2 mce (doradca budowlany&generalny wykonawca
 5. Pozyskanie kredytu hipotecznego-około 1 mc (bankier&inwestor)
 6. Realizacja inwestycji do stanu developerskiego –od 3 mcy (doradca budowlany&generalny wykonawca)
 7. Płatności na rachunek powierniczy -inwestor
 8. Audyt jakości wykonania przez audytora TUV oraz odbiór do użytkowania (generalny wykonawca&audytor TUV)
 9. Prace wykończeniowe do stanu pod klucz- od 2 mcy (inwestor&doradca budowlany)

Poleć Nas

Proszę wypełnić pola zaznaczone na czerwono

Nieprawidłowy adres e-mail odbiorcy

Nieprawidłowy adres e-mail nadawcy