Deprecated: Creation of dynamic property formalnosci::$_comm is deprecated in /home/iryna/ftp/oszczednydom.org.pl/system/myapp/controllers/formalnosci.php on line 4
Oszczędny Dom
www.oszczednyDOM.org.pl

Budujemy domy pasywne i energooszczędne
z certyfikatem

TECHNOLOGIE  WYKONANIA

metoda tradycyjna/ szalunku traconego
modułowa szkieletu drewnianego
modułowa szkieletu stalowego
modułowa z keramzytu

Technologie wykonania domu

Oferujemy Inwestorom prywatnym budowę domu energooszczędnego lub domu pasywnego” od a do z”, od projektu do efektu. Współpracę rozpoczynamy od zaproszenia Inwestora na szkolenie dot.:

1. róznic pomiędzy domem pasywnym, a energooszczędnym

2. dostepnych technologii budowy

3. najatńszego finansowania bankowego i dopłat NFOŚiGW

 

Oferujemy 2 formy współpracy. oszczednyDOM.org.pl występuje tutaj jako:     

1. Wykonawca i koordynator budowy (ten wariant wybierają najczęściej osoby, które planują wybudować   dom pasywny z certyfikatem) lub 

2. Menedżer budowy prowadzonej samodzielnie przez inwestora (optymalne rozwiązanie przy budowie domu energooszczędnego bez certyfikatu, gdzie liczą się najniższe koszty). 

Aby wybudować dom pasywny z certyfiatem konieczne jest:

 1. Przygpotowanie profesjonanego projektu budowlano-wykonawczego (koszty sięgają około 5% wartości inwestycji lub 200 zł/m2 projektowanego domu. Zaledwie kilkunastu architektów posiada do tego stosowne umiejętności.
 2. Zatrudnienie generalnego wykonawcy (średnie koszty budowy to 3,6 tys zł /m2).

Po czym poznać dobry projekt domu energooszczędnego! Charakterystyka energetyczna budynku -obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2009r. nowe regulacje prawne obligują właścicieli budynków do sporządzania świadectw energetycznych. Obowiązek ten  wynika z Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady Europy z 16.12.2002r. Od 29.04.2012 obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna  być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia..energii..w..kWh/m2/rok.

                Obecnie, żaden ze standardowo projektowanych w Polsce budynków ( spełniających jedynie warunki zawarte w zmienionym właśnie prawie budowlanym), nie mieści się w jakiejkolwiek klasie opisywanej jako energooszczędna, ponieważ zapotrzebowanie na ciepło w takich budynkach waha się od 100 do 120 kWh/m²/rok, a dla budynków pochodzących z lat 70-90 osiąga niejednokrotnie wartości 150-300 kWh/m²/rok.

                Orientacja budynku względem stron świata – maksymalnie dużo przeszkleń  znajduje  się od strony południowej i zachodniej. Okna od strony północnej i wschodniej powinny być zlikwidowane lub zmniejszone do minimum.  

 • od strony północnej zyski ciepła przez okna są mniejsze niż straty - czyli dochodzi do wychłodzenia domu

 • od strony południowej zyski ciepła przez okna są większe niż straty - czyli dochodzi do ogrzania domu

 Od strony południowej można osiągnąć znacznie większe zyski ciepła niż straty (nawet, jeśli okno ma prawie 8-10 razy niższą izolacyjność niż ściana domu energooszczędnego). Tym to sposobem zyski ciepła poprzez nasłonecznienie, stanowią istotny  element w bilansie energetycznym budynku. Przy zastosowaniu okna o Uw<0,80 W/m2K więcej energii zyskujemy niż tracimy!

                Kształt budynku– Im bardziej zwarta i prosta bryła budynku tym wyższa energooszczędność. Kluczem są właściwie dobranie proporcji domu. Tzw. stosunek A/V czyli stosunek ilości przegród zewnętrznych do objętości budynku ma być jak najmniejszy.  Dach płaski lub dwuspadowymi. Wszelkie załamania, wykusze, balkony, lukarny itd. pogarszają właściwości termoizolacyjne, tworząc geometryczne mostki termiczne. Zwiększa sie też ilość przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury.

                 Okna - najlepiej trójszybowe o U (0,9:0,8 W/m2K). Należy projektować jak najwięcej przeszkleń o maksymalnej wielkości okna – bez podziałów i modnych szprosów itd. Jeżeli część okien nie będzie się otwierała, poprawi to ich właściwości izolacyjne oraz szczelność domu. Ważny jest również sposób osadzenia okna w ścianie. Aby zminimalizować mostki termiczne, które nagminnie pojawiają się wokół okien, ich montaż powinien być bardzo precyzyjny. Okna powinny być wysunięte na zewnątrz ściany i zamontowane w warstwie zewnętrznej izolacji termicznej. Wokół okien powinny być przyklejone specjalne kołnierze. Ich zadaniem jest uszczelnienie połączenia stolarki ze ścianą. 

                Izolacyjność przegród zewnętrznych -zgodnie z polskimi przepisami, współczynnik U przegród zewnętrznych  budowanych domów powinien być < 0,3 W/m2K (im mniejszy tym lepiej). W budownictwie energooszczędnym zaleca się, aby U było

 • rodzaj materiału z jakiego zbudowana jest ściana, 

 • grubość jej  poszczególnych warstw

 • właściwości termiczne materiałów określone parametrem Lambda, współczynnikiem przewodzenia ciepła (im mniejszy tym materiał lepiej izoluje).

 Dlatego też, o tym czy dom jest dobrze zaizolowany decyduje nie tylko grubość np. styropianu, ale także jego rodzaj. 10cm styropianu o lambdzie 0,039 W/mK będzie gorzej izolowało niż 10cm styropianu o lambdzie 0,032 W/mK. Nie bez znaczenia jest także jakość wykonania izolacji. Im dokładniej dom jest zaizolowany, tym mniejsze ryzyko wystąpienia mostków termicznych.

                Wentylacja mechaniczna -dom energooszczędny powinien być zaopatrzony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego – czyli z rekuperatorem. Dzięki temu można zrezygnować z kosztownych kominów wentylacyjnych. Dzięki takiej wentylacji oraz przy zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła możemy uzyskać pasywne chłodzenie budynku w okresie letnim. Dom energooszczędny to nie tylko ciepło i niskie koszty ogrzewania zimą, ale również przyjemny chłód latem praktycznie za darmo!

                Szczelność budynku – minimalizujemy niekontrolowaną infiltrację powietrza. Powoduje ona straty ciepła oraz przyczynia się do powstawania szkód budowlanych (wykraplanie wilgoci). Niekontrolowana wymiana powietrza z otoczeniem domu następuje w:

 • miejscu połączenia okien oraz drzwi zewnętrznych ze ścianami,

 • źle zabezpieczonych ścianach kolankowych i dystansowych, 

 • miejscu połączenia kominów z konstrukcją dachową,

 • konstrukcji dachowej  wskutek niewłaściwie  zamontowanej folii.

Przy budowie domu kluczem sukcesu jest poprawny projekt wykonany przez kompetentnego architekta. Do tej pory około 200 architeltów zostało w tym zakresie wyszkolonych. Było to możliwe dzięki Polskiemu Instutowi Budownictwa Pasywnego.

Dom pasywny można wybudować w każdej technologii. Najczęściej stosowane to konstrukcje z silikatów lub szkieletu dewnianego.

oszczednyDOM.org.pl zajmuje się:

 1. doradztwem z zakresu projektowania domów pasywnych

 2. wyborem technologii budowy i wykonawcy

 3. budową domu do stanu developerskiego

 4. pozyskaniem niezbędnych certyfikatów

 5. pozyskaniem dopłaty NFOŚiGW do kredytu na dom energooszczędny

Poleć Nas

Proszę wypełnić pola zaznaczone na czerwono

Nieprawidłowy adres e-mail odbiorcy

Nieprawidłowy adres e-mail nadawcy