www.oszczednyDOM.org.pl

Budujemy domy pasywne i energooszczędne
z certyfikatem

TECHNOLOGIE  WYKONANIA

metoda tradycyjna/ szalunku traconego
modułowa szkieletu drewnianego
modułowa szkieletu stalowego
modułowa z keramzytu

Energooszczędne i pasywne technologie

Po czym poznać dobry projekt domu energooszczędnego! Charakterystyka energetyczna budynku -obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2009r. nowe regulacje prawne obligują właścicieli budynków do sporządzania świadectw energetycznych. Obowiązek ten  wynika z Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady Europy z 16.12.2002r. Od 29.04.2012 obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z tym rozporządzeniem w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna  być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, a wiec zawierać obliczenia wskaźnika zużycia..energii..w..kWh/m2/rok.
                Obecnie, żaden ze standardowo projektowanych w Polsce budynków ( spełniających jedynie warunki zawarte w zmienionym właśnie prawie budowlanym), nie mieści się w jakiejkolwiek klasie opisywanej jako energooszczędna, ponieważ zapotrzebowanie na ciepło w takich budynkach waha się od 100 do 120 kWh/m²/rok, a dla budynków pochodzących z lat 70-90 osiąga niejednokrotnie wartości 150-300 kWh/m²/rok.

                Orientacja budynku względem stron świata – maksymalnie dużo przeszkleń  znajduje  się od strony południowej i zachodniej. Okna od strony północnej i wschodniej powinny być zlikwidowane lub zmniejszone do minimum.  

 • od strony północnej zyski ciepła przez okna są mniejsze niż straty - czyli dochodzi do wychłodzenia domu
 • od strony południowej zyski ciepła przez okna są większe niż straty - czyli dochodzi do ogrzania domu

 Od strony południowej można osiągnąć znacznie większe zyski ciepła niż straty (nawet, jeśli okno ma prawie 8-10 razy niższą izolacyjność niż ściana domu energooszczędnego). Tym to sposobem zyski ciepła poprzez nasłonecznienie, stanowią istotny  element w bilansie energetycznym budynku. Przy zastosowaniu okna o Uw<0,80 W/m2K więcej energii zyskujemy niż tracimy!

                Kształt budynku– Im bardziej zwarta i prosta bryła budynku tym wyższa energooszczędność. Kluczem są właściwie dobranie proporcji domu. Tzw. stosunek A/V czyli stosunek ilości przegród zewnętrznych do objętości budynku ma być jak najmniejszy.  Dach płaski lub dwuspadowymi. Wszelkie załamania, wykusze, balkony, lukarny itd. pogarszają właściwości termoizolacyjne, tworząc geometryczne mostki termiczne. Zwiększa sie też ilość przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury.

 

                 Okna - najlepiej trójszybowe o U (0,9:0,8 W/m2K). Należy projektować jak najwięcej przeszkleń o maksymalnej wielkości okna – bez podziałów i modnych szprosów itd. Jeżeli część okien nie będzie się otwierała, poprawi to ich właściwości izolacyjne oraz szczelność domu. Ważny jest również sposób osadzenia okna w ścianie. Aby zminimalizować mostki termiczne, które nagminnie pojawiają się wokół okien, ich montaż powinien być bardzo precyzyjny. Okna powinny być wysunięte na zewnątrz ściany i zamontowane w warstwie zewnętrznej izolacji termicznej. Wokół okien powinny być przyklejone specjalne kołnierze. Ich zadaniem jest uszczelnienie połączenia stolarki ze ścianą. 

                Izolacyjność przegród zewnętrznych -zgodnie z polskimi przepisami, współczynnik U przegród zewnętrznych  budowanych domów powinien być < 0,3 W/m2K (im mniejszy tym lepiej). W budownictwie energooszczędnym zaleca się, aby U było

 • rodzaj materiału z jakiego zbudowana jest ściana, 
 • grubość jej  poszczególnych warstw
 • właściwości termiczne materiałów określone parametrem Lambda, współczynnikiem przewodzenia ciepła (im mniejszy tym materiał lepiej izoluje).

 Dlatego też, o tym czy dom jest dobrze zaizolowany decyduje nie tylko grubość np. styropianu, ale także jego rodzaj. 10cm styropianu o lambdzie 0,039 W/mK będzie gorzej izolowało niż 10cm styropianu o lambdzie 0,032 W/mK. Nie bez znaczenia jest także jakość wykonania izolacji. Im dokładniej dom jest zaizolowany, tym mniejsze ryzyko wystąpienia mostków termicznych.

                Wentylacja mechaniczna -dom energooszczędny powinien być zaopatrzony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego – czyli z rekuperatorem. Dzięki temu można zrezygnować z kosztownych kominów wentylacyjnych. Dzięki takiej wentylacji oraz przy zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła możemy uzyskać pasywne chłodzenie budynku w okresie letnim. Dom energooszczędny to nie tylko ciepło i niskie koszty ogrzewania zimą, ale również przyjemny chłód latem praktycznie za darmo!

                Szczelność budynku – minimalizujemy niekontrolowaną infiltrację powietrza. Powoduje ona straty ciepła oraz przyczynia się do powstawania szkód budowlanych (wykraplanie wilgoci). Niekontrolowana wymiana powietrza z otoczeniem domu następuje w:

 • miejscu połączenia okien oraz drzwi zewnętrznych ze ścianami,
 • źle zabezpieczonych ścianach kolankowych i dystansowych, 
 • miejscu połączenia kominów z konstrukcją dachową,
 • konstrukcji dachowej  wskutek niewłaściwie  zamontowanej folii.

 

Budowa domu energooszczędnego -krok po kroku 

 1. Rezerwacja terminu bezpłatnej konsultacji z doradcą budowlanym i bankierem (zadzwoń 0 663 077 077 lub wyślij formularz kontakt)
 2. Konsultacje z udziałem rodziny inwestora -około 1 mc
  1. Ocena potrzeb wszystkich członków rodziny –inwestor&doradca budowlany
  2. Ustalenie niezbędnego budżetu i ocena zdolności kredytowej –inwestor& bankier
  3. Wybór projektu i generalnego wykonawcy –inwestor&doradca budowlany-architekt generalnego wykonawcy
 3. Podpisanie umowy na roboty budowlane –inwestor&generalny wykonawca
 4. Pozyskanie pozwolenia na budowę-około 2 mce (doradca budowlany&generalny wykonawca
 5. Pozyskanie kredytu hipotecznego-około 1 mc (bankier&inwestor)
 6. Realizacja inwestycji do stanu developerskiego –od 3 mcy (doradca budowlany&generalny wykonawca)
 7. Płatności na rachunek powierniczy -inwestor
 8. Audyt jakości wykonania przez audytora TUV oraz odbiór do użytkowania (generalny wykonawca&audytor TUV)
 9. Prace wykończeniowe do stanu pod klucz- od 2 mcy (inwestor&doradca budowlany)

Poleć Nas

Proszę wypełnić pola zaznaczone na czerwono

Nieprawidłowy adres e-mail odbiorcy

Nieprawidłowy adres e-mail nadawcy